Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 4
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

DYŻUR WAKACYJNY

2 czerwiec 2023
.
ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY – lipiec, sierpień 2023
W roku szkolnym 2022/2023 dla dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Strzelcach Op. dyżur wakacyjny pełnią:
 
W LIPCU – PP nr 4, PP nr 9, PP Kadłub, PP Rozmierka, PP Sucha, PP Warmątowice
 
W SIERPNIU – PP nr 5, PP nr 8, PP nr 10
 
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice pracują oboje i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 
Przedszkole dyżurujące pracuje w pełnym wymiarze godzin i przyjmuje wnioski na pobyt całodzienny dziecka.
 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, niż liczba miejsc w danym przedszkolu, organ prowadzący wskaże inne przedszkole, pełniące dyżur na terenie gminy Strzelce Opolskie.
 
Wnioski o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym przyjmuje dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Druki są do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
 
Wniosek o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym należy złożyć w sekretariacie w terminie od 01.06 do 12.06.2023 r.  Po wyznaczonym terminie, wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny nie będą przyjmowane.
 
Warunkiem objęcia dziecka opieką w okresie wakacyjnym jest dokonanie wpłaty za wyżywienie na konto przedszkola dyżurującego w pełnej wysokości odpowiednio do zadeklarowanego okresu uczęszczania dziecka:
  •   za lipiec do 23 czerwca,
  •   za sierpień do 21 lipca.
Wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę w okresie wakacyjnym jest taka sama jak w pozostałych miesiącach, zgodna z §1 i § 2 Uchwały Nr LIX/478/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022r.
 Numery kont do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
UWAGA! Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisów dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu zgłoszonych dzieci dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do ustalenia planu pracy jednostki.
 
                                                                                              Dyrektor przedszkola
 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wera Banasz (2023-06-02 13:08:10)
Liczba odwiedzin: 60063
Do góryStopka

Zamknij