Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 4
w Strzelcach Opolskich

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!!!

8 maj 2020
OTWIERAMY PRZEDSZKOLE:11.05.2020r. przy uwzględnieniu wytycznych GIS i MZ
Strzelce Opolskie 08.05.2020r.
 
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
 
OTWIERAMY PRZEDSZKOLE:11.05.2020r. przy uwzględnieniu wytycznych GIS i MZ
                                  Godziny otwarcia przedszkola: 6:30 – 15:30
 1. Rodzic każdorazowo, aż do odwołania,  w dniu  przyprowadzenia  dziecka  do przedszkola przekazuje swoje dziecko wyznaczonemu pracownikowi przedszkola przy drzwiach  głównych  do budynku  z zachowaniem zasad:
 • 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m,
 • rygorystycznego  przestrzegania wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk ).
 1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe. Zaleca się przyprowadzanie i odbieranie dziecka tylko przez rodziców.
 2. Do odwołania - Rodzice  z grup zlokalizowanych w budynku przy ul. 1 Maja oraz w oddziale zamiejscowym w Szczepanku przyprowadzają swoje dziecko do budynku głównego przedszkola przy ul. Piłsudskiego 7
 3. Rodzic w pierwszym dniu przyprowadzenia  dziecka do przedszkola, jest zobowiązany  przekazać wyznaczonemu pracownikowi wypełnione druki:
 •  oświadczenie (załącznik nr 1 )
 •  pomiar temperatury ciała dziecka  (załącznik nr 2 )
a także podaje swój aktualny numer telefonu.
 1. Po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola, Rodzic zabiera „maseczkę” dziecka ze sobą. (Ustalenie Ministra Zdrowia – dzieci powyżej 4 lat nie muszą nosić maseczek w przedszkolu).
 2. Każdemu przyprowadzonemu do przedszkola dziecku, na wejściu, w obecności rodzica, jest mierzona temperatura.
 3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, w związku z tym rodzic zobowiązany jest codziennie przyprowadzając dziecko do przedszkola przynieś wypełnioną ankietę „Kontrola stanu zdrowia dziecka” (załącznik nr 3).
 4. Dziecko nie wnosi na teren przedszkola żadnych domowych zabawek i innych przedmiotów.
 5. W przedszkolu obowiązują procedury:
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia się przez pracownika COVID-19
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia się przez dziecko COVID-19
 • Procedura przekazywania informacji organowi prowadzącemu i innym upoważnionym podmiotom o wystąpieniu sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19
 • Procedura zbierania, gromadzenia i usuwania zużytych środków ochrony używanych przez pracowników.
 • Procedura korzystania z wewnętrznego placu zabaw przedszkola.
 • Procedura wydawania posiłków dzieciom.
 • Procedura ewidencjonowania czynności dezynfekcji i czyszczenia.
Informacja o procedurach zastała zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.
 1. Do odwołania w przedszkolu nie będzie organizowane tzw. „leżakowanie” . Rodzic nie przynosi do przedszkola pościeli i piżamki dla dziecka.
 2. Do odwołania w przedszkolu nie będzie organizowane dla dzieci  mycie zębów – Rodzic nie przynosi do przedszkola przyborów do mycia.
 3. Odbiór dziecka rodzic sygnalizuje dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach, wyznaczony pracownik odprowadza dziecko do drzwi.
 4. Prosi się Rodziców, którzy  decydują się na powrót swojego dziecka do przedszkola w  kolejnych tygodniach o powiadomieniu o tym fakcie  sekretariatu przedszkola zwyprzedzeniem, tj. najpóźniej w czwartek w tygodniu  poprzedzającym zapisanie dziecka od poniedziałku następnego tygodnia.
 
                                                                    Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4
                                                          z Oddziałem Integracyjnym w Strzelcach Opolskich
                                                                             
                                                                                       Maria Chudala
 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Maria Chudala (2020-05-08 21:03:00)
Informację zmodyfikował(a): Maria Chudala (2020-05-08 21:13:15)
Liczba odwiedzin: 14968
Do góryStopka

Zamknij