Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 4
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze doświadczenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Początki integracji w PP 4 w Strzelcach Op. /oprac. Joanna Ochlust – pedagog PP 4/ Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już kilkunastoletnią tradycję. Pierwsza przedszkolna grupa integracyjna w gminie Strzelce Op. rozpoczęła działalność we wrześniu 2000 r. Powstała z inicjatywy ludzi, którym zależało na tym, by dzieci niepełnosprawne miały jak najszerszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Do tej pory dzieci z poważniejszymi zaburzeniami w rozwoju nie miały szans na uczęszczanie do masowego przedszkola; (dopiero od 6 r.ż mogły korzystać jedynie z nauczania indywidualnego w wymiarze 4-6 godz. tygodniowo). Utworzenie oddziału integracyjnego wymagało spełnienia wielu warunków, w tym m.in.: zapewnienia dodatkowych funduszy na zatrudnienie drugiego nauczyciela do grupy, zakup specjalistycznych pomocy, pozyskanie specjalistów z kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom dzieci. Pracę w oddziale od początku wspierali pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich. Nadrzędny cel, jakim stało się zapewnienie dostępu do masowej edukacji tym dzieciom, które z racji rożnego rodzaju niepełnosprawności nie miały szans na korzystanie z uczestnictwa w grupie przedszkolnej, a więc z tego, co było dane ich pełnosprawnym rówieśnikom - był jednak bardzo ważny dla wielu zaangażowanych w tę ideę osób. Jednym z pierwszych entuzjastów tej idei/inicjatywy była Dyrektor PP nr 4 p. Monika Gorgosz, która opracowała program autorski, wg którego działać miało przedszkole. Pozyskała do jego realizacji 2 spośród swoich nauczycielek, przekonała rodziców i z dniem 1 września 2000 r. uruchomiła oddział integracyjny na terenie swojej placówki. Oddział był czynny 5 godz. dziennie, przyjęto do niego 20 dzieci w tym 4 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności (niesłyszące, z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami w sferze kontaktu i emocji). Wszystkie dzieci przez 5 h dziennie były pełnoprawnymi uczestnikami grupy; korzystały z zajęć dydaktycznych rytmiki, wycieczek, imprez i innych form pracy przedszkolnej. W kolejnych latach kolejne dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami rozpoczynały edukację w grupie integracyjnej, biorąc udział w życiu przedszkola. Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż dzieci niepełnosprawne dobrze przystosowują się do życia w grupie, chętnie przychodzą do przedszkola. Stają się bardziej aktywne, mniej agresywne, lepiej skoncentrowane. Łatwiej im reagować na polecenia nauczyciela, nawiązywać kontakt wzrokowy i słowny zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami. Nie izolują się od innych, chętnie wspólnie się bawią, okazują swoje zadowolenie. Idea integracji przedszkolnej – ma wielu zwolenników. Dziś jej realizacja jest znacznie łatwiejsza niż prawie 20 lat temu. Korzyści, jakie pobyt w grupie integracyjnej daje dzieciom, ich rodzicom a także nauczycielom – są bezsporne. Długoletnia praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Dowiodła bardzo pozytywnego wpływu psychicznego i społecznego zbliżenia dzieci do siebie w warunkach wspólnej edukacji. Do chwili obecnej w naszym przedszkolu dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne poprzez przebywanie z sobą, wspólną naukę i wspólną zabawę - w sposób naturalny oraz spontaniczny uczą się wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia, empatii. Nabywają umiejętności społecznych potrzebnych w dalszym życiu, pełniej i wszechstronniej rozwijają swoją osobowość. Są w pełni akceptowane. Dla wielu jest to najszczęśliwszy czas w ich życiu.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Renata Franczok (2018-02-19 14:08:51)
Informację zmodyfikował(a): Wera Banasz (2021-03-16 17:32:51)
Liczba odwiedzin: 1585
Do góryStopka

Zamknij