Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 4
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

... I specjalne potrzeby edukacyjne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Celem edukacji włączającej jest ograniczenie i redukcja kształcenia segregacyjnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez:
1. dostępność kształcenia w przedszkolach ogólnodostępnych dla wszystkich dzieci;
2. umożliwienie uczestniczenia w zajęciach przez dzieci z niepełnosprawnością w placówce bliskiej miejscu zamieszkania;
3. uczenie według wspólnego programu kształcenia oraz z wykorzystaniem tej samej ścieżki edukacyjnej, opartej na podobnych treściach nauczania, przy uwzględnieniu potrzeby dostosowania treści edukacyjnych do indywidualnego potencjału dziecka .
Edukacja inkluzyjna - włączająca jest procesem ciągłym, mającym na celu wysoką jakość kształcenia wszystkich dzieci, a szczególnie tych, które narażone są na wykluczenie, poprzez zastosowanie udoskonalonych metod nauczania, dzięki czemu mogą realizować własny potencjał. 
 
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Renata Franczok (2018-02-19 13:59:55)
Informację zmodyfikował(a): Renata Franczok (2018-02-19 14:00:06)
Liczba odwiedzin: 1320
Do góryStopka

Zamknij