Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 4
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

O nas


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Strzelcach Opolskich
ul. Piłsudskiego 7 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 461-30-31
e-mail: sekretariat@pp4.strzelceopolskie.edu.pl
www.pp4.strzelceopolskie.edu.pl

Z dziećmi realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego poprzez różne formy pracy: zabawy (tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe...), zajęcia organizowane dla poszczególnych grup (z zakresu rozwijania mowy, myślenia, ekspresji plastyczno-technicznej, ruchowej i rozwoju funkcji poznawczych) oraz uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, spacery i wycieczki. Dzieci wymagające wsparcia mogą korzystać w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz emocjonalno-społecznych. Na wniosek rodziców w przedszkolu organizuje się bezpłatne zajęcia dodatkowe: języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, zajęcia religii, zajęcia logopedyczne. Jedna z grup przedszkolnych to grupa integracyjna, która jest mniej liczna (maksymalnie 20 dzieci, w tym 3-5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tzn. posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną) integrują się z rówieśnikami w grupie przedszkolnej. Z wszystkimi dziećmi realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego poprzez różne formy pracy: zabawy, zajęcia dydaktyczne oraz uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, spacery i wycieczki, a dodatkowo dla dzieci wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy organizowane są zajęcia indywidualne rewalidacyjne (z pedagogiem, psychologiem, logopedą, rehabilitantem) oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci mogą także korzystać - w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i logopedycznych.
Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie : - w przypadku pobytu 5h dziennie - śniadanie i obiad, - powyżej 5h dziennie - śniadanie, obiad i podwieczorek. Oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach przy:
- ul. Piłsudskiego 7 (czynne w godzinach od 6.30 do 16.30)
- ul. 1-go Maja 26 (czynne w godzinach od 6.30 do 16.00)
- Szczepanek, ul. Wolności 3 (czynne w godzinach od 7.30 do 15.30)
 
 
 
 
Budynek przedszkola przy ul. Piłsudskiego 7 - powiększ

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wera Banasz (2021-02-15 07:49:35)
Informację zmodyfikował(a): Wera Banasz (2023-01-31 10:09:18)
Liczba odwiedzin: 4253
Do góryStopka

Zamknij